Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston  kokousten päätökset tiedoksi:
04.12.2018-9 
13.11.2018-8
06.11.2018-7
09.10.2018-6
22.08.2018-5
29.05.2018-4
02.05.2018-3
04.04.2018/2
08.02.2018/1
28.11.2017/8
31.10.2017/7
03.10.2017/6
23.08.2017/ 5
21.06.2017 /4
16.05.2017 /3

11.04.2017 /2
28.02.2017 /1
13.12.2016 /12
15.11.2016 /11
--------------------------------------------------
Kirkkoneuvosto vuosille 2017-2018 valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 17.1.2017
--------------------------------------------------

Puheenjohtaja kirkkoherra Elina Tourunen
Varapuheenjohtaja Hannu Lehmonen (varalle Aki Lahtinen)
Eero Hakonen (varalle Timo Pulli)
Matti Hytönen (varalle Kauko Pasanen)
Pentti Hämäläinen (varalle Liisa Lakanen)
Ritva Koskinen (varalle Päiviö Turtiainen)
Tiina Liimatainen (varalle Meeri Hytönen)
Kyllikki Lång (varalle Hilkka Louekari)
Jaana Tani (varalle Lauri Kokko)
Marke Tuominen (varalle Ilkka Saarenpää)
Emmi Uusitalo (varalle Erkki Uusitalo)

Kirkkoneuvoston tehtävät

10 §
Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;
2. rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;
3. vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;
4. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä sataatuhatta euroa
5. puun, maa-aineksen ja turpeen myynnistä;
6. kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta;
7. toimituspalkkioista;
8. seurakunnalle tulevista muista maksuista kuin hautapaikkamaksuista;
9. selityksen antamisesta kirkkovaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kirkkoneuvosto katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.
(KL 10:1 vrt. 9:1)