Vertaistukitoiminta Äänekosken seurakunnassa

Surevat

Sururyhmä on läheisensä menettäneille tarkoitettu tukiryhmä, joka kokoontuu 5-10 kertaa. Ryhmässä voi jakaa surua yhdessä saman kokeneiden kanssa.  Läheisen kanssa kuolemasta selviää askel kerrallaan, surua jakaen.
Sururyhmään pääset mukaan ilmoittautumalla kirkkoherranvirastoon p. 050 435 4751.
Sururyhmistä ja niiden työskentelystä saat lisätietoja diakoni Jaana Muurikaiselta, p. 050 400 6745. 

Mielenterveyskuntoutujat

Mielenterveyskuntoutujille järjestetään vuosittain leiri ja retkiä. Leiristä tietoa antaa diakoni p. 050 047 3758.

Alueilla (Äänekoskella, Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla) järjestettävästä ryhmätoiminnasta antavat tietoa alueiden diakoniatyöntekijät.

Yhteistyössä Ääneseudun Ilona ry:n ja kaupungin  Arjen tuen kanssa järjestetään Suolahdessa Tupapäiviä Suopungissa (Riihijärvenkatu 2A) joka toinen maanantai klo 13 ja Sumiaisissa Hyvänmielen kerhoa joka toinen torstai klo 13.30.

Päihdekuntoutujat

Päihdekuntoutujien ruskaleiri järjestetään syyskuussa. Leiristä tietoa voi kysyä diakoni Erkki Touruselta p. 045 636 5191 tai diakonissa Jaana Sikorskilta p. 045 657 7665.

Tsemppiryhmä

on vertaisryhmä niille, jotka ovat huolissaan läheisen päihteidenkäytöstä. Ryhmän toiminta on luottamuksellista, puhuminen vapaaehtoista ja sen tarkoitus on tukea arjessa jaksamista vertaistuen avulla.  Lisätietoja vetäjiltä: Minna p. 040 4873228 ja Jaana p. 045 6577665.

Omaishoitajat

Omaishoitajatoiminnasta voit kysyä lisää seurakunnan yhdyshenkilö Erkki Touruselta p. 045 636 5191. Toimintaa ovat muun muassa yhteinen kirkkopyhä helmikuussa ja muu virkistystoiminta.

Kehitysvammaiset

Kehitysvammaisten leiri tai leiripäivä on yleensä elokuussa. Sinne voivat osallistua nuoret ja aikuiset, suhteellisen omatoimiset kodeissaan tai asuntoloissa asuvat kehitysvammaiset.

Kehitysvammaisten kirkkopäivä on keväisin jossain päin rovastikuntaa. Sinne tehdään retki. Lisäksi pääsiäis- ja joululaulukirkot kokoavat väkeä kirkkoon. Lisätietoja voi kysyä diakonissa Jaana Sikorskilta p. 045 6577665.

Näkövammaiset

Näkövammaisten kerho kokoontuu vuorokuukausin Äänekoskella ja Suolahdessa.

Näkövammaiset tapaavat kahvikupin äärellä Kirkon Olkkarissa ja Suolahden seurakuntatalossa vuorokuukausin. Ryhmässä käy vierailijoita esimerkiksi Näkövammaisten Keskusliitosta.

Diakoniatyön leirit

Diakoniatyö järjestää leirejä erityisryhmille.

Lisätietoa saa diakoniatyöntekijöiltä.