Hiljaisuutta ja leikin lumoa

Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatusta 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa toteutetaan lapsilähtöisiä työtapoja, opetellaan erilaisuuden hyväksymistä ja monipuolista vuorovaikutusta.
Turvallisessa ilmapiirissä tuetaan ja vahvistetaan lapsen suhdetta
• omaan itseen

• toisiin ihmisiin
• Jumalaan
• luontoon

Päiväkerhossa ohjaajina toimivat koulutetut lastenohjaajat. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, 2,5-3 tuntia kerrallaan. Kerhopisteitä on Sumiaisissa, Suolahdessa, Hietamalla ja Äänekoskella.

Kerhoissa on pieni maksu: 45 €/toimikausi 

Kerhopäivän ohjelmaan sisältyy mm. leikkiä, kädentöitä, lauluja, satuja ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilua. Kerhopäivän aikana syödään omat eväät.

Kristillinen kasvatus ja lähimmäisen rakkaus kulkevat kerhossa ”punaisena lankana” osana arkea keskustelujen, hiljentymisen, Raamatun kertomusten ja rukousten myötä.