Hiljaisuutta ja leikin lumoa

Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatusta 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa toteutetaan lapsilähtöisiä työtapoja, opetellaan erilaisuuden hyväksymistä ja monipuolista vuorovaikutusta.
Turvallisessa ilmapiirissä tuetaan ja vahvistetaan lapsen suhdetta
• omaan itseen

• toisiin ihmisiin
• Jumalaan
• luontoon

Päiväkerhossa ohjaajina toimivat koulutetut lastenohjaajat. Kerhot kokoontuvat kerran tai kaksi kertaa viikossa, kahdesta kolmeen tuntia kerrallaan. Kerhopisteitä on Konginkankaalla, Sumiaisissa, Suolahdessa, Hietamalla ja Äänekoskella.

Kerhoissa on pieni maksu: 40 €/toimikausi 

Kirkkoon kuulumattomilla maksu 60€/toimikausi

Kerhopäivän ohjelmaan sisältyy mm. leikkiä, kädentöitä, lauluja, satuja ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilua. Kerhopäivän aikana syödään omat eväät.

Kristillinen kasvatus ja lähimmäisen rakkaus kulkevat kerhossa ”punaisena lankana” osana arkea keskustelujen, hiljentymisen, Raamatun kertomusten ja rukousten myötä.

Käy tutustumassa Lastenkirkko sivustoon! 

Lastenkirkko tuo iloa ja tukee lapsen hyvää elämää. Se on suunniteltu erityisesti 3-8- vuotiaille. Lastenkirkko rohkaisee toimimaan, ilmaisemaan tunteita, olemaan kaveri, hiljentymään, kyselemään ja tutkimaan elämän ilmiöitä maan ja taivaan väliltä.Vkuva widget

Kirjepyhäkoulu alkaa syksyllä 2020