Häät


Avioliittoon vihkiminen toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa erikseen sovitussa paikassa.

Vihkiminen voidaan toimittaa kahden todistajan läsnäollessa tai isomman seurakunnan edessä. Kirkollisen vihkimisen toimittaa pappi. Vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Pappi voi vihkiä kirkon jäsenen myös sellaisen kihlakumppanin kanssa, joka kuuluu muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollinen, jos jompikumpi kuuluu vain väestörekisteriin. Tuomarin toimittaman siviilivihkimisen jälkeen pappi voi pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollisen siunaamisen.

Solmittavan avioliiton esteet on tutkittava viimeistään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Se tapahtuu jomman kumman kihlakumppanin kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa (tai maistraatissa) tai tästä linkistä. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta, ja sen perusteella voi vihkimisen suorittaa kuka tahansa Suomen ev.lut. kirkon pappi. Jos avioliitto solmitaan ulkomaalaisen kanssa, paperiasioiden hoitoon on syytä varata viikkoja, jopa kuukausia, koska ne edellyttävät asiointia kummankin maan viranomaisten kanssa.


Avioliitton kirkollisessa vihkimisessä kihlakumppanit antavat julkisen suostumuksensa avioliittoon, ja heidän solmimalleen liitolle pyydetään Jumalan siunausta. Tilaisuuden suunnittelussa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.
Ennen häitä vihkipari tapaa papin ja sopii tilaisuuden yksityiskohdista. Esirukous yhteisen elämän puolesta sekä ilo ja kiitos elämänkumppanista saavat sävyttää myös tilaisuuden musiikkia. Kirkkomusiikin ammattilaisena kanttori vastaa vihkitilaisuuden musiikista ja toimii vihkiparin apuna musiikkia valittaessa. Yhdessä voidaan miettiä, mikä musiikkitoiveista sopii kirkkoon ja mikä puolestaan vihkitoimituksen jälkeen viettettävään hääjuhlaan.

Lisää tietoa avioliittoon vihkimisestä löydät ev.lut.kirkon sivustolta.

Hääjärjestelyistä tarkemmin kertovasta interaktiivisesta palvelusta löytyy mm. video, kuunneltavat häämarssit ja tilaisuuden muistilista.