Hautajaiset

Tieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Kuolema aiheuttaa aina surua ja hämmennystä. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita ja aloitettava hautajaisjärjestelyt. Vaikka voimia ei tähän aina tuntuisikaan riittävän, auttavat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan kulkemaan vaikean ajan yli.

Hautauksen käytännön järjestelyissä auttavat ja neuvovat seurakuntatoimiston toimistosihteerit. Seurakuntatoimistossa sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori, varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.

Jos vainaja haudataan muualle kuin kotikuntansa hautausmaalle, hautapaikkaan ja siunaustilaisuuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa.

Omaiset joutuvat asioimaan myös hautaustoimistossa, josta hankitaan mm. arkku ja tarvittaessa uurna. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat nykyään lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.

Lisää tietoa hautajaisista Suomen ev.lut kirkon sivuilta

Papin puhelinpäivystys kaikkina viikonpäivinä klo 8-16 p. 050 551 3891

Siunausvaraus

Siunaamisen, hautauksen ja muistotilaisuuden ajat, tilat, pappi ja kanttori varataan ma-to klo 9-12 seurakuntatoimistosta, Riitta Vasko p. 050 435 4751, Toimisto/ Heidi Kyllönen p. 050 551 3672 tai sähköposti: aanekosken.seurakunta(at)evl.fi. Seurakuntatoimisto on suljettu perjantaisin. 
Lupa hautaamiseen toimitetaan seurakuntaan tai krematorioon.
Kirkkoon kuuluva vainaja siunataan aina. Kirkkoon kuulumaton siunataan pyydettäessä, jos se ei ole vastoin vainajan tahtoa.
Siunaus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai sairaalassa. Siunaus toimitetaan aina ennen tuhkausta.
Hautapaikka ja hautausmuoto (arkku- tai tuhkahautaus) selvitetään seurakuntatoimistossa. Uurnan hautaanlaskuaika varataan myös seurakuntatoimistosta.
Pappien, kanttoreitten ja suntioitten palvelut sekä kirkko- ja kappelitilat ovat kirkon jäsenille maksuttomat.

Sanomakellot

Kirkkoon kuuluvalle vainajalle soitetaan sanomakellot. Kellojen soittoajat eri kirkoilla ovat seuraavat: Torstaisin klo10.30 Suolahden kirkko, torstaisin klo 11 Sumiaisten kirkko, torstaisin klo 11.30 Konginkankaan kirkko, torstaisin klo 12 Hietaman kirkko sekä perjantaisin klo 10 Äänekosken kirkko. 

Kellojensoitto on yhteinen kaikille vainajille. 

Toimituskeskustelu

Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii toimituskeskustelun ajankohdan omaisten kanssa. Siinä keskustellaan vainajan elämästä ja sovitaan hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden ohjelma.
Virret voi sopia papin kanssa. Kanttorin kanssa on sovittava jos toivotaan jotain erityistä musiikkia.

Muistotilaisuus

Omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden seurakunnan tiloissa. Tila varataan erikseen. Muistotilaisuuden tarjoilun seurakunnan tiloissa voivat järjestää pitopalveluyrittäjät. Omaisten tulee kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä seurakunnan emäntään mahdollisimman pian.

Vainajan muistaminen esirukouksessa

Seurakunnan jäsenen muistaminen esirukouksessa tapahtuu hautauksen jälkeen seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, missä vainaja asui ellei omaisten kanssa toisin sovita. Esirukouksen yhteydessä sytytetään kullekin vainajalle oma kynttilä. Kynttilän sytyttämisen jälkeen on musiikki ja rukous. Kun vainajan nimi luetaan omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan ja käydä istumaan surumusiikin jälkeen.
Seurakunnan jäsenen nimi ilmoitetaan sopimuksen mukaan seuraavassa paikallislehdessä kirkollisissa ilmoituksissa.

Hautajaisten jälkeen

Omaisia varten seurakunnassa on läheisensä menettäneiden vertaisryhmiä. Nämä sururyhmät kokoontuvat 5-6 kertaa. Uusi sururyhmä käynnistyy keväällä ja syksyllä.

Pyhäinpäivä

Kirkkovuoden aikana poisnukkuneitten seurakunnan jäsenten nimet luetaan pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Pyhäinpäiväkutsukirje lähetetään lähiomaiselle lokakuussa.

Haudan hoito

Hauta luovutetaan 50 vuodeksi. Omaiset vastaavat haudan hoidosta. Seurakunnan kanssa voi tehdä myös haudanhoitosopimuksen.

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä