Hautajaiset

Tieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Kuolema aiheuttaa aina surua ja hämmennystä. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita ja aloitettava hautajaisjärjestelyt. Vaikka voimia ei tähän aina tuntuisikaan riittävän, auttavat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan kulkemaan vaikean ajan yli.

Hautauksen käytännön järjestelyissä auttavat ja neuvovat seurakuntatoimiston toimistosihteerit. Seurakuntatoimistossa sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori, varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.

Jos vainaja haudataan muualle kuin kotikuntansa hautausmaalle, hautapaikkaan ja siunaustilaisuuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa.

Omaiset joutuvat asioimaan myös hautaustoimistossa, josta hankitaan mm. arkku ja tarvittaessa uurna. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat nykyään lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.

Lisää tietoa hautajaisista Suomen ev.lut kirkon sivuilta

Papin puhelinpäivystys kaikkina viikonpäivinä klo 8-16 p. 050 551 3891

Siunausvaraus

Siunaamisen, hautauksen ja muistotilaisuuden ajat, tilat, pappi ja kanttori varataan arkisin klo 9-12 seurakuntatoimistosta p. 050 438 7326 toimistosihteeri Irene Sipiläinen  tai toimistosihteeri Riitta Vasko p. 050 435 4751 tai sp. aanekosken.seurakunta(at)evl.fi
Lupa hautaamiseen toimitetaan seurakuntaan tai krematorioon.
Kirkkoon kuuluva vainaja siunataan aina. Kirkkoon kuulumaton siunataan pyydettäessä, jos se ei ole vastoin vainajan tahtoa.
Siunaus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai sairaalassa. Siunaus toimitetaan aina ennen tuhkausta.
Hautapaikka ja hautausmuoto (arkku- tai tuhkahautaus) selvitetään seurakuntatoimistossa. Uurnan hautaanlaskuaika varataan myös seurakuntatoimistosta.
Pappien, kanttoreitten ja suntioitten palvelut sekä kirkko- ja kappelitilat ovat kirkon jäsenille maksuttomat.

Sanomakellot

Kirkkoon kuuluvalle vainajalle soitetaan sanomakellot. Kellojen soittoaika varataan seurakuntatoimistosta. Sanomakellot soitetaan arkipäivisin kello 10-12.

Toimituskeskustelu

Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii toimituskeskustelun ajankohdan omaisten kanssa. Siinä keskustellaan vainajan elämästä ja sovitaan hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden ohjelma.
Virret voi sopia papin kanssa. Kanttorin kanssa on sovittava jos toivotaan jotain erityistä musiikkia.

Muistotilaisuus

Omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden seurakunnan tiloissa. Tila varataan erikseen. Muistotilaisuuden tarjoilun seurakunnan tiloissa voivat järjestää pitopalveluyrittäjät. Omaisten tulee kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä seurakunnan emäntään mahdollisimman pian.

Vainajan muistaminen esirukouksessa

Seurakunnan jäsenen muistaminen esirukouksessa tapahtuu hautauksen jälkeen seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, missä vainaja asui ellei omaisten kanssa toisin sovita. Esirukouksen yhteydessä sytytetään kullekin vainajalle oma kynttilä. Kynttilän sytyttämisen jälkeen on musiikki ja rukous. Kun vainajan nimi luetaan omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan ja käydä istumaan surumusiikin jälkeen.
Seurakunnan jäsenen nimi ilmoitetaan sopimuksen mukaan seuraavassa paikallislehdessä kirkollisissa ilmoituksissa.

Hautajaisten jälkeen

Omaisia varten seurakunnassa on läheisensä menettäneiden vertaisryhmiä. Nämä sururyhmät kokoontuvat 5-6 kertaa. Uusi sururyhmä käynnistyy keväällä ja syksyllä.

Pyhäinpäivä

Kirkkovuoden aikana poisnukkuneitten seurakunnan jäsenten nimet luetaan pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Pyhäinpäiväkutsukirje lähetetään lähiomaiselle lokakuussa.

Haudan hoito

Hauta luovutetaan 50 vuodeksi. Omaiset vastaavat haudan hoidosta. Seurakunnan kanssa voi tehdä myös haudanhoitosopimuksen.