Diakonian juhlavuosi 2022

Diakonian juhlavuotta vietetään tänä vuonna. On kulunut 150 vuotta ensimmäisen diakoniatyöntekijän vihkimisestä Suomen kirkon palvelukseen. Äänekosken seurakunnassa on tällä hetkellä 5 diakoniatyöntekijää. He ovat arjen asiantuntijoita, tukena erityisesti silloin, kun elämässä ei tahdo millään selvitä eteenpäin. Viereisessä logossa on vihreällä pohjalla ristikuvio. Diakoniatyöntekijän saatat nähdä kulkevan vihreä pantapaita yllään - vihreä on toivon väri. Diakonian väri. Diakonian juhlavuosi näkyy pitkin vuotta seurakunnassamme eri tavoin, painottuen vahvimmin syksyn alkuun. Joka päivä diakoniatyöntekijät tekevät kuitenkin arjen työtään.  

Diakonia on sydäntä ja osaamista
 

Kuvassa vasemmalta: Erkki Tourunen, Susanna Halinen, Jaana Sikorski, Hannele Ranta-Nilkku ja Jaana Muurikainen.

Jos diakonityöntekijöillä olisi iso äänenvahvistin, he kertoisivat päättäjille, että digitaalisuus ei avaudu kaikille.
150 vuotta täyttävä kirkon diakonia on kiinni ajan haasteissa.

- Eivät kaikki osaa hoitaa asioitaan netissä. Se aiheuttaa arvottomuuden tunnetta ja ahdistusta, sanoo Erkki Tourunen.
- Eivätkä kaikki osaa vastata, kun lomake kysyy, miten kuvailet olosuhteitasi tai vointiasi, Jaana Muurikainen ja Hannele Ranta-Nilkku huomauttavat.

Ruoan ja energian hintojen nousu huolettaa. Poltoaineiden hinnan nousu osuu syrjäseuduilla asuviin, sillä kyliltä on päästävä hoitamaan asioita.
- Työmatkavähennys ei heitä auta. Tarvitaan harkinnanvaraisia tukia ja kasvokkain kohtaamista. Päätöksenteko on etääntynyt ihmisistä, kuten toimeentulotuen siirtyminen sosiaalitoimelta Kelalle. Byrokraattiset järjestelmät eivät kuuntele ihmisten tarinoita. Tarvitaan diakonian kuulevat korvat.

- Kun ihminen ottaa yhteyttä meihin, hän voi kertoa koko elämäntilanteensa: taloudelliset huolet, perhe- ja terveyshuolet, hengelliset pohdintansa. Opastamme lomakkeiden täyttämisessä, palvelujen ja asiantuntijoiden löytämisessä. Emme ratkaise asioita hänen puolestaan vaan hänen kanssaan.

Diakonialla on yhteistyökumppaneita viranomaisissa ja järjestöissä, mikä vahvistaa työn vaikuttavuutta.

Tervetuloa, vapaaehtoiset

Vuonna 2007, seurakuntaliitoksen aikaan, seurakunnassa oli seitsemän diakoniatyöntekijää, nyt viisi. Vapaaehtoiset ovat ojentaneet auttavan kätensä.

- Ei tarvitse sitoutua vuosikausiksi vaan omien voimavarojen ja osaamisen mukaan. Myös projektiluontoinen auttaminen sopii: teen tämän yhden homman, diakoniatyöntekijät sanovat. 

Talkootöiden skaala on laaja: lauluiltojen järjestäminen hoivakodeissa, ystävätoiminta, maahanmuuttajaperheiden tapaaminen, ikäihmisten auttaminen digilaitteiden kanssa, lomakkeiden täyttäminen ja sähköposti- tai someopastus, taloustsemppari...

Diakonit haastavat järjestöt auttamistalkoisiin.

- Vaikka metsästysseurat voisivat auttaa haja-asutusalueilla asuvia: siirtää puut liiteriin,  avata lumipenkkoja kotitieltä.

Voimalla viiden osaajan

Diakoni Erkki Tourunen katsoo tiiminvalmentajana diakoniatyön kokonaisuutta ja huolehtii budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmista diakonian, perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon osalta. Hän vastaa myös Ruokapankista, joka jakaa seurakunnan ostamaa avustusruokaa ja kauppojen lahjoittamaa ylijäämäruokaa.

- Ruoka-apu koskettaa noin 800 ihmistä Äänekosken alueella, Tourunen sanoo.

Ruokapankki on Äänekoskella, mutta kaikista diakoniatoimistoista voi saada ruoka-apua. Tourunen on myös Yhteisvastuun keräyspäällikkö ja yhdyshenkilö romanityössä ja omaishoitajien suuntaan. Hän siirtyy eläkkeelle heinäkuussa, ja varsinaiset työpäivät loppuvat huhtikuussa.

Diakonissa Susanna Halisen vastuulla on diakonian lisäksi myös lähetys- ja kansainvälinen diakoniatyö sekä maahanmuuttotyö.

- Huolehdin lähetystyön lähettisopimuksista ja -vierailuista ja lähetystyön tapahtumista. Lisäksi järjestämme tapahtumia maahanmuuttajille kaupungin ja Kansanlähetyksen kanssa. Halinen arvioi, että Ukrainan pakolaistilanne tulee näkymään myös Äänekoskella.

Diakoni Jaana Muurikaisen vastuulla ovat sururyhmät ja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan organisointi. Saattohoitoryhmän reilut kymmenen vapaaehtoista tapaavat potilaita potilaan ja omaisten toiveiden mukaan.

- Emme vie omaisten paikkaa saattohoidossa vaan autamme vaikkapa silloin, kun he järjestävät työnsä niin, että voivat olla kuolevan kanssa.

Muurikainen vierailee tiistaisin terveyskeskuksen vuodeosastoilla tapaamista toivoneiden potilaiden luona. Hän toimii lisäksi yhdyshenkilönä vanhus- ja laitostyössä.

Diakoni Hannele Ranta-Nilkku koordinoi diakonian vapaaehtoistoimintaa ja on seurakunnan perhetyön diakoninen vahvistus.

- Osallistun perhetapahtumiin. Moni haluaa keskustella kasvatushuolista luottamuksellisesti.

Ranta-Nilkku on myös mukana mielenterveysyhdistys Ilonan hallituksessa. Lisäksi hän tekee yhteistyötä kaupungin talousneuvolan kanssa, jossa autetaan velallisia sosiaalityön, velkaneuvonnan, ulosoton, sosiaalisen luototuksen ja diakoniatyön yhteistyöllä. Hän koordinoi myös Olkkarin toimintaa.

Diakonissa Jaana Sikorskin vastuualueita ovat päihde- ja kriminaalityö sekä kehitysvammaistyö.

- Teen yhteistyötä muun muassa kaupungin päihdepalveluiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Pienellä paikkakunnalla ihmisillä on korkea kynnys osallistua päihteiden käyttäjien läheisten vertaisryhmiin. Riippuvuuksiin liittyvä työ on henkilökohtaisia keskusteluja, tukemista ja motivointia.
- Kehitysvammaistyössä työparina on kehitysvammaistyön Maarit-pastori. Yksi yhteistyökumppaneista on Suolahden toimintakeskus Veturi.

Diakoniatyö on laaja-alaista. Sen takia jokaisella työntekijällä on omat erityisvastuunsa ja ”omat” viranomaisverkostonsa, jolloin ulkopuoliset yhteydenotot sujuvat helpommin. Jokainen työntekijä tekee silti perusdiakoniatyötä ja kohtaamista omalla virkapaikallaan.

Apua ja tukea elämään

Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet ja mikä tahansa muu murhe, voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen.

Papit, diakoniatyöntekijät ja muut työntekijät ovat seurakuntalaisia varten.

Myös kirkon keskusteluapu (palveleva puhelin, - chat, -netti ja -kirje )

sekä perheasiain neuvottelukeskus, sairaalapapit ja kehitysvammatyön pappi on käytettävissäsi.

Palveleva puhelin 0400 22 11 80

  • Palveleva puhelin (0400 22 11 80) joka päivä klo 18–24
  • Chat ma-pe klo 12–20
  • Palveleva netti ja Palveleva kirje vastaanottavat viestejä 24/7. Viesteihin vastataan päivän, parin kuluessa.

Nuoret voivat ottaa mieltä painavissa asioissa yhteyttä myös seurakunnan nuorisotyönohjaajiin.

Akuutissa kriisissä voit ottaa yhteyttä myös Keski-Suomen sosiaali ja kriisipäivystykseen,  joka päivystää 24/7 numerossa 014 2660149 tai Kriisikeskus Mobileen arkipäivisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17 p. 044 7888470.

Pappien ja diakonien päivystysajat löydät tästä.

Sururyhmä omaisensa menettäneille.

Perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanotto ajan varanneille Äänekoskella tiistaisin Vellamonkatu 1a.
Ajanvaraus ti, ke, pe klo 12-14.30 p. 044 774 7052.

Esirukouspyynnöt

Vaikeassa elämäntilanteessa voit pyytää esirukousta seurakunnalta. Haluamme kantaa rukouksin jumalanpalveluksessa sinun asiasi Jumalan kasvojen eteen. Kerro omin sanoin asia, johon haluat rukousapua.

Esirukouspyynnön voit jättää tästä.

Diakonian logo
Diakonian juhlavuotta vietetään tänä vuonna. On kulunut 150 vuotta ensimmäisen diakoniatyöntekijän vihkimisest