Sururyhmät         

Sururyhmä on läheisensä menettäneille tarkoitettu vertaistukiryhmä, joka kokoontuu 5 - 10 kertaa. Siinä surua voi jakaa yhdessä saman kokeneiden kanssa.  
Seuraava sururyhmä aloittaa to 15.11.2018.  Mukaan pääset ilmoittautumalla ke 7.11.2018 mennessä kirkkoherranvirastoon p. 050 436 5882/ 050 435 4751. Ryhmästä ja sen työskentelystä saat lisätietoja diakoni Susanna Halinen p. 040 726 3519 ja kappalainen Katri Vuojus p. 050 467 7915. 
 

 

 

Saattohoito           

”Elämä ei ole sitä, mitä toivotaan vaan se, mitä tapahtuu”

Jokaisella sairaalla on kuoleman lähestyessä oikeus saada tukea.

Kuoleman läheisyys, sen herättämät tunteet ja läsnäolo kuolevan lähellä haastavat myös omaisia ja kysyvät voimia.

 

Seurakunnan vapaaehtoiset saattohoidon tukihenkilöt

Saattohoidon tukihenkilöt ovat elämänkokemusta omaavia ihmisiä, jotka tahtovat olla lähimmäisenä läsnä saattohoidon arjessa.

He voivat olla läsnä, jos

* ei ole ketään läheistä

* tahdot omaisena hetken levähtää

* et voi käydä läheistäsi katsomassa

* hoidat läheistäsi kotona ja tahdot hetken kerätä voimia tai päästä asioille

* tahdot tukea ja keskusteluapua

Keskeistä on rinnalla kulkeminen, kuunteleminen ja keskustelu.

Potilaan hoidosta vastaa hoitava yksikkö.


Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen ja tuki on maksutonta.

Tukihenkilö kutsutaan potilaan, omaisen toivomuksesta.
Yhteydenotosta saattohoitoryhmän yhteyshenkilöön vastaa hoitava yksikkö.

Lisätietoja: seurakunnan diakoni Jaana Muurikainen p. 050 400 6745 ja seurakuntapastori Suvi Löytynoja p. 045 1393485

 

 

Kriisiapua

Akuutissa kriisissä voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai virka-ajan ulkopuolella päivystävään Kriisikeskus Mobileen.

Sosiaalipäivystysasioita ovat mm. kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä lasten ja nuorten erityisvaikeudet. Muita syitä voivat olla erilaiset onnettomuudet ja kriisit.

Mobileen voit ottaa yhteyttä, kun

  • olet kokenut jotakin järkyttävää
  • olet kokenut menetyksen
  • olet kokenut väkivaltaa
  • olet käyttänyt väkivaltaa
  • elämäsi on kriisissä
  • olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
  • kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisityöhön.

Myös seurakunta on tukena elämän kriiseissä. Päivystävä pappi on tavoitettavissa numerosta p. 050 551 3891 ja yhteyttä voit ottaa myös diakoniatyöntekijöihin.

 


 

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä (HeHu)

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä (HeHu) toimii Keski-Suomen maakunnan alueella viranomaisten ja paikallisseurakuntien tukena suuronnettomuustilanteissa ja isommissa kriisitilanteissa. HeHun tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja heidän läheisillleen henkistä tukea. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle sekä kaikille, joita tapahtuma on koskettanut. Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen kohtaamista. Tärkeä osa kirkon henkistä huoltoa on mahdollisuus kokoontua kirkkoon hiljentymään ja osallistumaan hartauksiin sekä järjestää sielunhoitopäivystys tarvittaessa.

Valmiusryhmän jäsenet kootaan seurakunnan työntekijöistä maakunnan alueen seurakunnista. Tällä hetkellä ryhmään kuuuluu papistoa, diakoniatyöntekijöitä, lastenohjaaja ja perhetyöntekijä.  Valmiusryhmää koulutetaan tehtäviin yhdessä sairaanhoitopiirin, viranomaisten ja hiippakutien kanssa.