Sururyhmät          

Sururyhmä on läheisensä menettäneille tarkoitettu vertaistukiryhmä, joka kokoontuu 5 - 10 kertaa. Siinä surua voi jakaa yhdessä saman kokeneiden kanssa. 
 
Seuraava ryhmä aloittaa 11.4. 2024.  Ryhmään voi osallistua koko seurakunnan alueelta. Sururyhmään pääset mukaan ilmoittautumalla ke 27.3. mennessä srk-toimistoon p. 050 551 3672( ma-to klo 9–12). Ennen ensimmäistä kokoontumista ryhmän vastuuohjaajat ovat jokaiseen henkilökohtaisesti yhteydessä puhelimitse.  Lisätietoja antavat kappalainen Katri Vuojus p. 050 467 7915 ja diakoni Marjut Lahti p. 040 502 5481.
 
 

 

 

Saattohoito           

”Elämä ei ole sitä, mitä toivotaan vaan se, mitä tapahtuu”

Jokaisella sairaalla on kuoleman lähestyessä oikeus saada tukea.

Kuoleman läheisyys, sen herättämät tunteet ja läsnäolo kuolevan lähellä haastavat myös omaisia ja kysyvät voimia.

 

Seurakunnan vapaaehtoiset saattohoidon tukihenkilöt

Saattohoidon tukihenkilöt ovat elämänkokemusta omaavia ihmisiä, jotka tahtovat olla lähimmäisenä läsnä saattohoidon arjessa.

He voivat olla läsnä, jos

* ei ole ketään läheistä

* tahdot omaisena hetken levähtää

* et voi käydä läheistäsi katsomassa

* hoidat läheistäsi kotona ja tahdot hetken kerätä voimia tai päästä asioille

* tahdot tukea ja keskusteluapua

Keskeistä on rinnalla kulkeminen, kuunteleminen ja keskustelu.

Potilaan hoidosta vastaa hoitava yksikkö.


Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen ja tuki on maksutonta.

Tukihenkilö kutsutaan potilaan, omaisen toivomuksesta.
Yhteydenotosta saattohoitoryhmän yhteyshenkilöön vastaa hoitava yksikkö.

Lisätietoja: seurakunnan diakoni Jaana Muurikainen p. 050 400 6745

 

Kriisiapua

Akuutissa kriisissä voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai virka-ajan ulkopuolella päivystävään Kriisikeskus Mobileen.

Sosiaalipäivystysasioita ovat mm. kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä lasten ja nuorten erityisvaikeudet. Muita syitä voivat olla erilaiset onnettomuudet ja kriisit.

Mobileen voit ottaa yhteyttä, kun

  • olet kokenut jotakin järkyttävää
  • olet kokenut menetyksen
  • olet kokenut väkivaltaa
  • olet käyttänyt väkivaltaa
  • elämäsi on kriisissä
  • olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
  • kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisityöhön.

Myös seurakunta on tukena elämän kriiseissä. Päivystävä pappi on tavoitettavissa numerosta p. 050 551 3891 ja yhteyttä voit ottaa myös diakoniatyöntekijöihin.

Valtakunnalliseen Kirkon keskusteluavun Palvelevaan puhelimeen voi soittaa, kun jokin painaa mieltäsi. Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Palvelu on valtakunnallinen, ja yhteydenottoihin vastataan eri puolilta Suomea. Palveleva puhelin p. 0400 221 180 on avoinna joka päivä klo 18-24. Operaattorisi veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaan pvm/mpm.

Suomen sairaaloissa toimii yli sata sairaalapappia. He ovat kaikkien potilaiden käytettävissä henkilökohtaista keskustelua, rippiä tai sielunhoitoa varten. 

Sairaalapappi kulkee vierelläsi kun olet sairas

Älä jää yksin epätoivoisten ajatusten kanssa, vaan hae rohkeasti apua. Sinua autetaan!

Epätoivoisia ajatuksia? – Sinua autetaan

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille

Mieltä voivat järkyttää monenlaiset yllättävät tapahtumat. Tukea vaikeaan tilanteeseen saa esimerkiksi seurakunnan diakoniatyötekijöiltä tai papeilta. 

Apua elämän kriiseihin

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä (HeHu)

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä (HeHu) toimii Keski-Suomen maakunnan alueella viranomaisten ja paikallisseurakuntien tukena suuronnettomuustilanteissa ja isommissa kriisitilanteissa. HeHun tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja heidän läheisillleen henkistä tukea. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle sekä kaikille, joita tapahtuma on koskettanut. Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen kohtaamista. Tärkeä osa kirkon henkistä huoltoa on mahdollisuus kokoontua kirkkoon hiljentymään ja osallistumaan hartauksiin sekä järjestää sielunhoitopäivystys tarvittaessa.

Valmiusryhmän jäsenet kootaan seurakunnan työntekijöistä maakunnan alueen seurakunnista. Tällä hetkellä ryhmään kuuuluu papistoa, diakoniatyöntekijöitä, lastenohjaaja ja perhetyöntekijä.  Valmiusryhmää koulutetaan tehtäviin yhdessä sairaanhoitopiirin, viranomaisten ja hiippakuntien kanssa.

HeHu-ryhmän johtaja tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen seurakunnan kirkkoherran kanssa sopien tehtäväjaoista, kirkon avaamisista, tiedotuksesta jne. Hehu-valmiusryhmä tukee ja täydentää seurakunnan omaa kriisityötä silloin, kun seurakunnan omat resurssit eivät riitä. Vaikka HeHu toimii tilanteessa pelastusjohdon alaisena, HeHu sopii myös aina toimintatavoista paikallisen seurakunnan johdon kanssa.