ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA – SINUA VARTEN

 • Äänekosken seurakunta toimii ihmisten keskellä eri verkostoissa maaseudulla ja kaupungissa, työpaikoilla, kouluissa ja laitoksissa.

 • Yhteinen strategia ohjaa toimintaa, hallintoa ja taloutta.

 • Työtä suunnitellaan ja tehdään yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

 • Seurakunta on olemassa kaikkia äänekoskelaisia varten.

ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNNAN STRATEGIA vv. 2018 – 2022 : Katso PowerPoint esitys tästä 

Äänekosken seurakunnan strategia 2018-2022                                 Hyväksytty> KV 22.05.2018

                                                                                                                                                  

Äänekosken seurakunta – Sinua varten

 • Äänekosken seurakunta toimii ihmisten keskellä eri verkostoissa maaseudulla ja kaupungissa, työpaikoilla, kouluissa ja laitoksissa.

 • Yhteinen strategia ohjaa toimintaa, hallintoa ja taloutta.

 • Työtä suunnitellaan ja tehdään yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

 • Seurakunta on olemassa kaikkia äänekoskelaisia varten.

TEHTÄVÄ

 • Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

ARVOT

Pyhän kunnioitus

 • Kunnioitamme Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa

 • Tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden

 • Näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden

 • Kunnioitamme toisia uskontoja ja kulttuureja

Vastuullisuus

 • Huolehdimme lähimmäisistämme ja itsestämme

 • Varjelemme luomakuntaa

 • Mitoitamme toiminnan olemassa oleviin voimavaroihin

 • Huolehdimme taloudesta

Oikeudenmukaisuus

 • Toimimme oikeudenmukaisuuden puolesta

 • Puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia

 • Ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestäväksi

Totuudellisuus

 • Puhumme rohkeasti Jumalasta

 • Uskomme ja elämme niin kuin opetamme

 • Pidämme toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä

TAVOITE

Armon asialla vaativassa maailmassa

 • Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana.

 • Yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä.

 • Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen.

 • Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

SUUNTAVIIVAT

1) Kaikkien seurakunta

 • Arvostamme ja tuemme seurakunnan jäsenyyttä

 • Mahdollistamme osallistumisen, vaikuttamisen ja vastuunkannon

 • Tuomme eri-ikäiset ihmiset yhteen ja otamme lapset, nuoret ja erilaiset perheet huomioon

 • Pidämme seurakunnan tilat avoinna toiminnalle

2) Luomakunnan ja ihmisten voimavarojen kohtuullinen käyttö

 • Säästämme energiaa ja ihmisten voimavaroja

 • Tavoittelemme levollista seurakuntaelämää: priorisoimme, luovumme turhasta, teemme tilaa uudelle ja luovuudelle, painotamme laatua määrän sijaan

 • Otamme huomioon toimintaympäristön ja sen muutokset: korostamme vuoropuhelua, vapautta ja vastuullisuutta

3) Yhteinen jumalanpalvelus

 • Asetamme jumalanpalveluksen toimintamme keskiöön – näin luomme mahdollisuuden seurakunnan kasvulle

 • Jumalanpalveluksessa Jumala kohtaa ihmisen, ihminen Jumalan ja me ihmiset toisemme

 • Rikas jumalanpalveluselämä on kaikkien työalojen voimavara

 • Kirkkoon saa tulla lepäämään – ja mukaan valmistelemaan ja toteuttamaan jumalanpalvelusta

4) Yhteistyö ja verkostoituminen

 • Avaudumme ulospäin ja kohtaamme uusia ihmisiä

 • Yhdistämme voimavaramme Äänekosken eri toimijoiden kanssa

 • Vahvistamme jäsenyyttä verkostoitumalla

 • Teemme yhteistyötä naapuriseurakuntien ja muiden kristillisten seurakuntien kanssa

 • Teemme yhteistyötä kristittyinä ja luterilaisina

 

ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNNAN STRATEGIA vv. 2018 – 2022:   Katso PowerPoint esitys tästä