Ristiäiset eli kastejuhlat

 

Kaste toimitetaan kotona tai kirkossa kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteen toimittaa pappi. Vanhemmat kutsuvat lapsen kummeiksi vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun kirkkomme kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

Kasteen jälkeen (yleensä viikon kuluttua) kastetun, hänen perheensä ja kummiensa puolesta rukoillaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, jossa perhe asuu.

Lapsen syntymän jälkeen on vanhemmille kotiin lähetetty kaavake, johon merkitään lapsen nimi sekä tiedot kasteesta,  kummeista  ja heidän kotiseurakunnistaan. Kastepappi toimittaa kaavakkeen rekisteröitäväksi.

Lisää tietoa kasteesta löydät:

Miksi ristiäiset?

Ev-lut kirkon kastesivulta.

Interaktiiviselta kastesivustolta löytyy mm. video kastetilaisuuden kulusta, kuunneltavat kastevirret ja tilaisuuden muistilista.

Kastepapin voit varata kirkkoherranviraston kautta.