Ristiäiset eli kastejuhlat

Kastejuhlan henkilö- ja tilavaraukset voit tehdä soittamalla seurakuntatoimistoon puh. 050 435 4751 tai 050 551 3672.

Kaste toimitetaan kotona tai kirkossa kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteen toimittaa pappi. Vanhemmat kutsuvat lapsen kummeiksi vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun kirkkomme kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

Kasteen jälkeen (yleensä viikon kuluttua) kastetun, hänen perheensä ja kummiensa puolesta rukoillaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, jossa perhe asuu.

Lapsen syntymän jälkeen on vanhemmille kotiin lähetetty kaavake, johon merkitään lapsen nimi sekä tiedot kasteesta,  kummeista  ja heidän kotiseurakunnistaan. Kastepappi toimittaa kaavakkeen rekisteröitäväksi.

Lisää tietoa kasteesta löydät:

Miksi ristiäiset?

Ev-lut kirkon kastesivulta.
 


 

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä