Äänekosken seurakunnan hautaushinnastot 1.1.2018 alkaen:

Hautauspalvelumaksut ja hautasijamaksut löydät tästä.

 

HAUTASIJAMAKSUT  2018

                                                             Kotikuntalaiset   Ulkokuntalaiset

Arkkuhautasija 50 v.                                              290 €              580 €

Lasten arkkuhautasija 50 v.                                 100 €              200 €

Uurnahauta 50 v.                                                   110 €              220 €

Muistolehto/sirottelualue                                       55 €              110 €

 

Hautaoikeuden uudelleen lunastaminen:

 

Arkkuhauta 50 v.                                                   160 €            160 €

Uurnahauta 50 v.                                                    65 €               65 €

Arkkuhauta 25 v.                                                     80 €               80 €

Uurnahauta 25 v.                                                    35 €               35 €

 

Hautaoikeuden jatkaminen, kun tarvitaan hautaoikeuden määräajan pidentämistä arkkuhauta 3,20 €/v ja uurnahauta 1,30 €/v.

Sotiemme veteraaneille ja puolisoilleen sekä lotille luovutetaan maksuton hautapaikka (50v).

Haudattaessa jo aiemmin luovutettuun hautaan peritään hautasijamaksua vain

tarvittavasta hautaoikeuden määräajan pidentämisestä.

 

Kun uurna haudataan uuteen arkkuhautaan, maksu määräytyy arkkuhautasijan mukaisesti.

Lasten arkkuhautasija, kun haudattava alle 18 v.

 

HAUTAUSMAKSUT

                                                                         Kotikuntalaiset     Ulkokuntalaiset

Arkkuhautaus                                                       310 €              410 €

Lasten arkkuhautaus                                          150 €              200 €

Uurnahautaus                                                      140 €              185 €

Muistolehto/sirottelualue                                     65 €                90 €

Sotiemme veteraaneilta ja puolisoiltaan sekä lotilta ei peritä hautausmaksua.

 

MUUT HAUTAUSPALVELUMAKSUT

 

Muistomerkin poisto ja uudelleen asentaminen

- muistomerkin leveys alle metrin                          70 €                 70 €

- muistomerkin leveys yli metrin                             85 €                 85 €

- reunakivien poisto ja uudelleen asentaminen   65 €                 65 €

Sotiemme veteraaneilta ja puolisoiltaan sekä lotilta ei peritä hautauspalvelumaksua.

 

kirkon ja siunauskappelin käyttö muilta kuin ev.lut. kirkon jäseniltä 

                                                                                   

                                                                                    300 €              300 €

Sotiemme veteraaneilta ja puolisoiltaan sekä lotilta ei peritä maksua.

                                                                        

 

MUUT HAUTATOIMEN PALVELUT

 

- muistomerkin oikaiseminen                                 60 €                 60 €