HAUTASIJAMAKSUT

                                                             Kotikuntalaiset   Ulkokuntalaiset

Arkkuhautasija 50 v.                                              330 €              590 €

Lasten arkkuhautasija 50 v.                                   165 €              295 €

Uurnahauta 50 v.                                                   110 €              220 €

Muistolehto/sirottelualue                                       55 €              110 €
 

Hautaoikeuden uudelleen lunastaminen:

 

Arkkuhauta 50 v.                                                   165 €            165 €

Uurnahauta 50 v.                                                    65 €               65 €

Arkkuhauta 25 v.                                                     85 €               85 €

Uurnahauta 25 v.                                                    35 €               35 €

 

Hautaoikeuden jatkaminen, kun tarvitaan hautaoikeuden määräajan pidentämistä arkkuhauta 3,35 €/v ja uurnahauta 1,35 €/v.

Sotiemme veteraaneille ja puolisoilleen sekä lotille luovutetaan maksuton hautapaikka (50v).

Haudattaessa jo aiemmin luovutettuun hautaan peritään hautasijamaksua vain

tarvittavasta hautaoikeuden määräajan pidentämisestä.

 

Kun uurna haudataan uuteen arkkuhautaan, maksu määräytyy arkkuhautasijan mukaisesti.

Lasten arkkuhautasija, kun haudattava alle 18 v.

HAUTAUSPALVELUMAKSUT 1.1.2023ALKAEN

Hyväksytty kirkkoneuvosto 7.12.2022 § 143

Paikkakuntalaiset

Ulkopaikkakuntalaiset

HAUTAUSMAKSUT

 

 

Arkkuhautaus

400 €

465 €

Lapsen arkkuhautaus

200 €

240 €

Uurnahautaus

140 €

185 €

Muistolehto/sirottelualue

65 €

90 €

 

 

 

MUUT HAUTAUSPALVELUMAKSUT

 

 

Muistomerkin poisto ja uud.asentaminen

 

 

 muistomerkin koko max 120x80x20

75 €

75 €

 em. suuremmat muistomerkit tuntityönä  

50 €/h

50 €/h

Reunakivien poisto ja uudelleen asentaminen tuntityönä

50 €/h

50 €/h

 

 

 

MUUT HAUTATOIMEN PALVELUT

 

 

Muistomerkin oikaiseminen max 120x80x20

50 €

50 €

em. suuremmat muistomerkit oikaisu lisäveloitus tuntityönä

50 €/h

50 €/h

Siirtouurnan vuokra

20 €

20 €

Kirkon/kappelin siunauskäyttö muilta kuin ev.lut.  

seurakunnan jäseniltä

 

340 €

 

340 €

 

Hautausmaksu sisältää haudan avaamisen ja peittämisen sekä

peruskunnostuksen ja kylmiön käytön

   
   

Sotiemme veteraaneilta ja puolisoiltaan sekä lotilta ei peritä hautaus- ja hautauspalvelu-

maksuja.

Lapsen arkkuhautaus alle 18v.

   

Muistomerkin/reunakivien poistaminen ja uudelleen asentaminen,

kun toimenpiteet hautaamisen yhteydessä.

Reunakivien kokonaan poistamisesta ei veloitusta.

 
 

Muistomerkin oikaiseminen veloitetaan, kun oikaisua pyydetty eli muulloin kuin hautaamisen yhteydessä.

Kirkon/kappelin käyttökorvaus muilta kuin ev.lut. seurakunnan jäseniltä

 
     

Hautaamisessa noudatetaan hautaustoimilain lisäksi muita hautaamisessa

 huomioon otettavia lakeja ja asetuksia sekä voimassa olevaa Äänekosken

seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.