Yhteisvastuukeräys         

on kirkon jokavuotinen keräys, jonka tuotolla autetaan ihmisiä kehitysmaissa ja kotimaassa.

Äänekosken keräyksen toteuttamiseen tarvitaan sinuakin!

Tällä hetkellä lista- ja lipaskeräys kotiovilla ja marketeissa on jäissä korona-viruksen takia, mutta lahjoittamaan pääsee monella muulla tavalla, kuten klikkaamalla vieressä olevaa banneria tai lahjoittamalla MobilePayn (numero 38119), pankin tilisiirtona tai tekstiviestillä.

Normaaliaikana ilmoittaudu talkoolaiseksi, lipas- tai listakerääjäksi tai muuhun hommaan oman alueesi diakoniatyöntekijälle. Heidän yhteystietonsa löydät tästä tai ilmoittaudu vapaaehtoispankin kautta.

Varsinainen keräysaika on helmi-huhtikuussa, mutta voit lahjoittaa keräykseen pitkin vuotta (keräyslupa on koko vuodeksi). Tästä linkistä saat vinkkejä lahjoittamiseen. Omalle seurakunnalle kohdennettu lahjoitus tehdään yllä olevasta punaisesta laatikosta.

YHTEISVASTUU 2020 TUKEE VANHEMMUUTTA.

2.2.2020 käynnistyvä, huhtikuun loppuun asti kestävä Yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Äänekoskelle jäävä 20% osuus keräystuotosta käytetään vähävaraisten lapsiperheiden tuettujen lomien mahdollistamiseen, esimerkiksi omavastuu- ja matkakustannuksiin. "Tuettuja lomia" voi hakea netistä ja seurakunnan osuutta haetaan Äänekosken seurakunnan diakoniatyöltä.

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.

Vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Toisaalta vanhempien stressiin liittyvät tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.

Yhteisvastuun tuotolla tuotettava tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille. Erityisesti kaivataan lisää matalan kynnyksen apua vanhemmuuden arkeen. Monista arjen haasteista selviää, jos on toimivia verkostoja, ystävien ja läheisten tukea. Yhteisvastuuvaroilla halutaan luoda paikkoja, joissa lasten ja perheiden keskinäinen tuki vahvistuu.

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Ulkomailla vanhemmuuden ja perheiden monipuolinen tukeminen on elintärkeää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä, joissa vanhemmat joutuvat keskittymään selviytymiseen ja toimeentulon hankkimiseen.

Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.


  Keräys käynnistyy su 2.2.2020.

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.