Kanttori vt.
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Diakonian viranhaltija
Kuoppatie 2
44280 Sumiainen

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia

Emäntä
Emäntäpalvelut
Kirkkotie 3
44400 Konginkangas

Konginkangas, Sumiainen

Seurakuntapastori
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Kasvun ja perhetyön rakentajat -yksikön esimies

Nuorisotyönohjaaja, Lapsityön työalasihteeri
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Kappalainen vs.
Pajakatu 9
44200 Suolahti

Marika Närhin viransijainen 31.7. saakka.


Suntio vs.
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Katvelankatu 1
44200 Suolahti

Tiimivastaava (suntiot)

Suntio
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Kirkkotie 3
44400 Konginkangas
Suntio
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Kuoppatie 2
44280 Sumiainen

Erityisammattimies
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Tiimivastaava (hautaus- ja kiinteistötoimi)


Kappalainen
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Osallisuuden ja yhteistyön rakentajat -yksikön esimies

Diakonian viranhaltija
Kirkkotie 3B
44400 Konginkangas

Kriisi- ja surutyö, rippikoulutyö, vanhustyö


Seurakuntapuutarhuri
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski
Lastenohjaaja
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Taloustoimiston toimistosihteeri
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Emäntä
Emäntäpalvelut
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Tiimivastaava (emännät)

Nuorisotyönohjaaja
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Diakonian viranhaltija
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Diakoninen perhetyö, mielenterveystyö, vapaaehtoistoiminta.

Lastenohjaaja, osa-aik.
Äänekosken seurakunta
Kuoppatie 2
44280 Sumiainen

Hallintosihteeri
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski
Diakonian viranhaltija, vs.
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Erkki Tourusen virkavapaan sijainen

Diakonian viranhaltija
Pajakatu 9
44200 Suolahti

Päihde- ja kriminaalityö, kehitysvammaistyö, Palveleva puhelin

Hauta-asioiden toimistosihteeri
Hautauspalvelut
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski
Siivooja
Kiinteistöpalvelut Hautauspalvelut
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Diakonian viranhaltija
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Virkavapaalla (Ruokapankki, romanityö, yv-keräyspäällikkö, omaishoitotyö)


Kirkkoherranviraston toimistosihteeri
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski
Suntio
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski

Mahdollisuuksien turvaajat ja kehittäjät -yksikön esimies

Nuorisotyönohjaaja, Nuoriso ja rippikoulutyön työalasihteeri
Pajakatu 9
44200 Suolahti
Kirjanpitäjä
Vellamontie 1a
44120 Äänekoski