Hautajaisten järjestäminen             

Hyvät omaiset
Surun keskellä joudutte huolehtimaan monista käytännön asioista, jotka liittyvät hautajaisten järjestämiseen.  Tämän toivomme auttavan teitä asioiden muistamisessa.

Siunausvaraus
Siunaamisen, hautauksen ja muistotilaisuuden ajat, tilat, pappi ja kanttori varataan kirkkoherranvirastosta.
Lupa hautaamiseen toimitetaan seurakuntaan tai krematorioon.
Kirkkoon kuuluva vainaja siunataan aina. Kirkkoon kuulumaton siunataan pyydettäessä, jos se ei ole vastoin vainajan tahtoa.
Siunaus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai sairaalassa. Siunaus toimitetaan aina ennen tuhkausta.
Hautapaikka ja hautausmuoto (arkku- tai tuhkahautaus) selvitetään kirkkoherranvirastossa. Uurnan hautaanlaskuaika varataan myös kirkkoherranvirastosta.
Pappien, kanttoreitten ja suntioitten palvelut sekä kirkko- ja kappelitilat ovat kirkon jäsenille maksuttomat.

Sanomakellot
Kirkkoon kuuluvalle vainajalle soitetaan sanomakellot. Kellojen soittoaika varataan kirkkoherranvirastosta. Sanomakellot soitetaan arkipäivisin kello 10-12.

Toimituskeskustelu
Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii toimituskeskustelun ajankohdan omaisten kanssa. Siinä keskustellaan vainajan elämästä ja sovitaan hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden ohjelma.
Virret voi sopia papin kanssa. Kanttorin kanssa on sovittava jos toivotaan jotain erityistä musiikkia.

Muistotilaisuus
Omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden seurakunnan tiloissa. Tila varataan erikseen. Muistotilaisuuden tarjoilun seurakunnan tiloissa voivat järjestää pitopalveluyrittäjät. Omaisten tulee kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä seurakunnan emäntään mahdollisimman pian.

Vainajan muistaminen esirukouksessa
Seurakunnan jäsenen muistaminen esirukouksessa tapahtuu hautauksen jälkeen seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, missä vainaja asui ellei omaisten kanssa toisin sovita. Esirukouksen yhteydessä sytytetään kullekin vainajalle oma kynttilä. Kynttilän sytyttämisen jälkeen on musiikki ja rukous. Kun vainajan nimi luetaan omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan ja käydä istumaan surumusiikin jälkeen.
Seurakunnan jäsenen nimi ilmoitetaan sopimuksen mukaan seuraavassa paikallislehdessä kirkollisissa ilmoituksissa.

Hautajaisten jälkeen
Omaisia varten seurakunnassa on läheisensä menettäneiden vertaisryhmiä. Nämä sururyhmät kokoontuvat 5-6 kertaa. Uusi sururyhmä käynnistyy keväällä ja syksyllä.

Pyhäinpäivä
Kirkkovuoden aikana poisnukkuneitten seurakunnan jäsenten nimet luetaan pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Pyhäinpäiväkutsukirje lähetetään lähiomaiselle lokakuussa.

Haudan hoito
Hauta luovutetaan 50 vuodeksi. Omaiset vastaavat haudan hoidosta. Seurakunnan kanssa voi tehdä myös haudanhoitosopimuksen.


Yhteystiedot ja aukiolot

Kirkkoherranvirasto Huom. poikkeusolojen vuoksi toimisto kiinni mutta palvelu jatkuu:

palvelemme arkisin klo 9-12 ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla. 

Tarvittaessa sovitaan henkilökohtainen tapaamisaika.

Hauta-asiat:

Irene Sipiläinen p. 050 438 7326

Vellamontie 1a, 44120 Äänekoski
 

tai kirkkoherranviraston toimistosihteeri:
p. 050 435 4751
aanekosken.seurakunta@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papin puhelinpäivystys kaikkina viikonpäivinä p. 050 551 3891