Jos talousasiat ja velat painavat 

voit ottaa yhteyttä muun muassa kunnan sosiaalitoimistoon, kunnalliseen velkaneuvojaan tai Takuusäätiöön. Ruoka-apua saa paikkakunnallamme monesta pisteestä, niistä saat lisätietoa diakoniatyöntekijöiltä.

Takuusäätiö

Takuusäätiön velkalinja palvelee arkisin klo 10-14 numerossa 080098009. Puheluissa selvitellän tulo-, meno- ja velkatilannetta. Puhelut ovat maksuttomia ja sinne voi soittaa mistä päin Suomea tahansa, nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Takuusäätiön kotisivuilta saat myös neuvoja ja ohjeita velkojen ja talousvaikeuksien selvittelyyn ja niistä selviämiseen.

Taloudellinen avustaminen, ruoka-apu

Ruokapankki Äänekoskella välittää maksutonta ruoka-avustusta tilapäisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville kotitalouksille.

Ruokapankki on auki keskiviikkona ja perjantaina klo 9-11.30. Ruokapankkilähetteen saamisen edellytys on aina ensiksi asiointi diakoniatoimistossa diakoniatyöntekijän luona. Ruokakassiin oikeuttava lähete on mahdollista hakea diakoniatoimistosta, mikäli taloudellinen tilanne on erityisen vaikea eikä kaupungin toimeentuloyksikön myöntämä toimeentulotuki riitä. Diakoniatyöntekijän kanssa kartoitetaan  apuahakevan ihmisen/perheen elämäntilanne ja harkinnanvaraisesti tarvittaessa myönnetään avustus. Avunhakijalla on hyvä olla mukana  tiedot/päätös mahdollisen toimeentulotuen, sairaseläkkeen, kela-päivärahan tai vastaavan etuuden maksamisesta. Ruokapankkilähete ja ruokakassi on haettava aina henkilökohtaisesti.

Muilla alueilla Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla taloudellista ja taloustilanteen selvittelyapua voi saada käymällä diakoniatoimistossa päivystysajalla tai sopimalla käynnin muuna aikana.

Kevään ja kesän 2020 aikana ota yhteys diakoniatyöntekijään ensisijaisesti puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät tästä.

Äänekosken kaupunki on varautunut korona-aikana auttamaan yli 70-vuotiaita ruoka- ja apteekkipalvelun järjestämiseksi STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Jos tarvitset apua, soita numeroon 040 6463859 ja jos haluat ilmoittautua vapaaehtoiseksi kauppa-avustajaksi, soita numeroon 0400 115190.

Haluatko lahjoittaa tuotteita?

Jos sinulla on mahdollisuus auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia lähimmäisiämme lahjoittamalla taloudelliseen avustamiseen esimerkiksi ruokatavaroita, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.

Riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa

apua voi hakea terveyskeskuksesta, jossa neuvotaan ja arvioidaan avuntarve. Lisätietoa saat tästä.

Päihde- ja mielenterveysklinikka

Mielenterveystyöntekijöiden palvelut ovat tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille ja päihdetyöntekijöiden palvelut on tarkoitettu nuorille ja 18-vuotta täyttäneille. Palveluun voi hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse numeroon 020 632 2662 arkisin klo 9-11. Päihdetyöntekijöiden päivystykseen voi tulla ilman ajanvarausta arkisin klo 9-11. Käyntiosoite: Terveyskatu 8, 2. krs, 44100 Äänekoski

Tukea asumiseen ja arkeen

Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelut antavat tukea asumiseen ja arjen hallintaan. Se on tavoitteellista ohjausta aikuisen mielenterveys- ja päihde asiakkaan arkielämän sujumiseksi kodissa ja kodin lähiympäristössä.  Se on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Työ-, ryhmä- ja virkistystoimintaa tarjoaa Dynamo.

Diakonia

tarkoittaa sananmukaisesti palvelua. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan. Se tarkoittaa joustavaa sekä ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa tukemista ja ohjausta arjessa ja juhlassa, surussa ja ilossa, työttömyyden keskellä, ihmissuhdevaikeuksissa ja hengellisissä kysymyksissä.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijöitä ja pappeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Diakonian periaatteena on auttaa mahdollisuuksien mukaan erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kautta seurakunta tarjoaa kasvot tulla kohdatuksi, kuulluksi ja osalliseksi yhteisön jäsenenä. Työn erilaisia muotoja ovat keskustelu ja sielunhoito, kotikäynnit, ryhmätoiminta ja leirit sekä ruoka-apu ja muu avustaminen. Diakoninen näkökulma on läsnä kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin, kun:

  • Jos tunnet itsesi yksinäiseksi tai haluaisit keskustella luottamuksella, ota yhteys oman asuinalueesi diakoniatyöntekijään. Voit tilata ajan diakoniatoimistoon tai kysyä työntekijää kotiisi kotikäynnille.
  • haluat tarkastella uskoon ja hengelliseen elämään liittyviä kysymyksiä
  • tarvitset aineellista apua yllättävän elämäntilanteen muutoksen seurauksena ja kun kaupungin perusturvan antama toimeentulotuki ei riitä
  • kun haluat pysähtyä ja uudelleen arvioida omaa elämäntilannettasi.

Diakoniatoimistot

katso tästä diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot ja toimistojen aukioloajat.

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa

Työpaikkapapit auttavat työhyvinvoinnin edistämisessä. He käyvät säännöllisesti erilaisissa työyhteisöissä. 

Työelämä

Työpaikkakiusaaminen on yleensä henkistä väkivaltaa, johon tulee puuttua välittömästi.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa