Lähetys ja kansainvälinen diakonia
Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Lähetystyö ja kansainvälinen diakoniatyö

"Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa". Luuk 10:2

Lähetys on yhteinen tehtävämme. Evankeliumi kuuluu kaikille, ja sen välittämiseen tarvitaan jokaista.

Tervetuloa toteuttamaan kutsua: Lähettämään, lähtemään, lahjoittamaan, rukoilemaan, neulomaan, kahvia keittämään... Arvokkainta on antaa aikaansa ja voimiaan yhteiseen tehtävään.

Seurakuntamme lähetteihin voit tutustua kotisivuillamme "Nimikkolähetit ja -kohteet", sieltä voit lukea myös viimeisimmät kirjeet ja blogit läheteiltä.

Nimikkolähetyskohteille ja kansainväliseen diakoniatyöhön seurakunta myöntää  avustusta  talousarviomäärärahoista ja vapaaehtoisena tukena. Apu kanavoidaan kirkon lähetysjärjestöjen  tai Kirkon ulkomaanavun kautta.

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset eri lähetysjärjestöjen sivuille:

 

Suomen Lähetysseura           Lähetysyhdistys Kylväjä         Medialähetys Sanansaattajat                       Sley                 

 

    Kirkon Ulkomaanapu

                                                                                                                                           

 

Ota yhteyttä

Diakoniatyöntekijä Susanna Halinen p. 040 7263519

Lähetyksestä vastaava pappi Lauri Pietikäinen p. 040 5760910