Kirkkovaltuusto

KIRKKOVALTUUSTO ON YLIN PÄÄTTÄVÄ ELIN

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, joka Äänekosken seurakunnassa on 27 jäseninen. Valtuusto päättää mm. seurakunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveron hinnasta ja suurimmista rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi se valitsee ja nimeää muut seurakunnan luottamushenkilöt kirkkoneuvostoon, piiri- ja kappelineuvostoihin, vaalilautakuntaan sekä seurakuntien yhteisiin toimielimiin. 

Seuraavan kirkkovaltuuston kokouksen asialista nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja srk:n kotisivuilla viikkoa ennen kokousta.

Kirkkovaltuuston kokouksen asialista ja pöytäkirja:
12.12.2017/3
23.05.2017/2
17.01.2017/1
20.12.2016/3
02.06.2016/2 
09.02.2016/1


Talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020: (hyväksytty kirkkovaltuustossa 12.12.2017/32§)
Sisällysluettelo,yleinen osa, hallinto, henk.suunn.: sivut 1-36
Seurakunnallinen toiminta: sivut 37-68
Hautaustoimi, kiinteistötoimi, sisäiset erät: sivut 69-100
Tuloslaskelma, investoinnit, rahoituslaskelma: sivut 101-120

Seurakunnan strategia vuosille 2016-2020 tässä

Seurakunnan yhteistyöverkosto kaaviona tässä

-----------------------------------------------------
Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018:

puheenjohtaja, Hillevi Suutala (vv.2017-2018, valittiin 17.01.2017 kokouksessa)
varapuheenjohtaja, Maija Piitulainen (vv.2017-2018, valittiin 17.01.2017 kokouksessa)

Aaltonen Irene
Alanurmi Mirja
Hakkarainen Sari
Hakonen Eero
Hytönen Matti
Hämäläinen Pentti
Kokko Lauri
Koskinen Ritva
Lahtinen Aki
Lakanen Liisa
Lehmonen Hannu
Lemetyinen Minna
Liimatainen Tiina
Lång Kyllikki
Muurikainen Arto
Nyrönen Riitta
Oksanen Mervi
Pappinen Marjatta
Piitulainen Maija
Poikonen Raimo
Pulli Timo
Saastamoinen Riina
Suutala Hillevi
Tani Jaana
Tuominen Marke
Turtiainen Päiviö
Uusitalo Emmi