Uutislistaukseen

Vaalipäivä 2.11. : vaalikokoukset rovastikunnittain klo 13

17.6.2021 09.24

Piispanvaalin ehdokkaat ovat:
2 Jouko Ala-Prinkkilä, kirkkoherra, Kauhajoen seurakunta
3 Terhi Kaira, hiippakuntadekaani, Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
4 Matti Salomäki, tuomiorovasti, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
5 Jukka Jämsén, lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija, Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

Katso kuvat>

Lue lisää> Piispanvaali 2021

Piispanvaalissa on noin 950 äänioikeutettua. Lapuan hiippakunnan seurakunnat ovat touko-kesäkuussa valinneet vaalia varten 452 maallikkovalitsijaa. Lisäksi äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit, hiippakunnasta valitut seitsemän kirkolliskokousedustajaa, hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori.

Piispanvaali toimitetaan tiistaina 2. marraskuuta 2021. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. marraskuuta 2021.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta. Lapuan hiippakunnan nykyinen piispa Simo Peura ilmoitti huhtikuussa jäävänsä eläkkeelle helmikuun alussa 2022.

Lue lisää> Piispanvaali 2021