Uutislistaukseen

Lapuan hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että tuomiokapituli kannustaa seurakuntia strategiseen ajatteluun ja tukee muutosjohtamista. Kaiken toiminnan eettisyyteen ja ekologisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lue lisää>

Lapuan hiippakunnan vaakuna

Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.6.2023 hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Asiakirjat siirtyvät seuraavaksi kirkolliskokouksen käsittelyyn.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että tuomiokapituli kannustaa seurakuntia strategiseen ajatteluun ja tukee muutosjohtamista. Kaiken toiminnan eettisyyteen ja ekologisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vuonna 2024 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa työskentelee 11 henkilöä. Hiippakuntavaltuusto lakkautti liikuntapapin sekä lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntijan virat. Liikuntapapin työ jatkuu Kuortaneen Urheiluopiston palveluksessa, ja lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntijavastuut on jaettu tuomiokapitulin työyhteisössä uudelleen.

Hiippakunnan keskeisiä toiminnallisia painopisteitä vuonna 2024 ovat lapsiperheköyhyyden seurausten lievittäminen, podcastien kokeileminen hiippakunnallisen viestinnän välineenä sekä syksyllä 2023 julkaistavan piispainkirjeen esillä pitäminen. Lisäksi tähdätään missionaarisuuden ja kansainvälisten yhteyksien vahvistamiseen sekä ympäristövastuun ja kohtuullisen elämäntavan korostamiseen. Vuosi 2024 on hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalivuosi. Tuomiokapituli pyrkii toiminnallaan hyvän hallintokulttuurin ja osallisuuden edistämiseen.

Tuomiokapituli on osa kirkon keskusrahaston talouden kokonaisuutta. Tuomiokapitulille osoitettu talouskehys on tarkoitettu tuomiokapitulin toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Toimitiloista aiheutuvat kustannukset korvataan toteutuneen mukaisesti. Lapuan hiippakunnan toiminnan kehys on 1 238 400 euroa vuodelle 2024. Hiippakunnan toimintamenoista suurin osa kuluu palkkoihin ja palveluiden ostoihin.

26.6.2023 11.04