Äänekosken seurakunta / Rippikoulutyö Turvallisuusohjeet:

Äänekosken seurakunnan rippikoulujen pitopaikat:

Ilta- ja päivärippikoulut pidetään Äänekosken seurakuntakeskuksessa sekä Suolahden seurakuntatalolla ja kirkossa. Näistä rippikouluista voidaan tehdä retkiä lähiseudulle. Retkistä tiedotetaan ryhmäkohtaisesti etukäteen.

Leirikeskus Laajaniemeen on Äänekosken keskustasta matkaa 16 kilometriä, osoite on Liimattalantie 575 B, 44150 Äänekoski. Leirikeskus Laajaniemi sijaitsee Keitele-järven rannassa. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta; päärakennus, majoitusrakennus ja saunarakennus. Päärakennuksesta sijaitsevat keittiö, ruoka ja opetustilat. Majoitusrakennuksessa on kymmenen kolmen-viiden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone, oleskelutila, keittokomero sekä wc:t ja suihkut, jotka sijaitsevat käytävän varrella. Saunarakennus (2 saunaa ja takkatupa) sijaitsee järven rannalla.  Piha-alueella on terassi, ulkoleirikirkko, lasten leikkipaikka, nuotiopaikka sekä hiekkapohjainen lentopallokenttä. Saunarakennuksen lähellä on rannassa hiekkapohjainen uimapaikka sekä laituri, josta voi uida. Rannassa säilytetään kahta soutuvenettä, joista toinen on virkistyskäytössä ja toinen tarkoitettu pelastuskäyttöön.

Viron rippikoulun lähijakso pidetään Pilistveressä, Virossa. Pilistvere sijaitsee Keski-Virossa. Pilistveren 1990-luvulla uudelleen rakennettu vanha pappila on yksi suurimmista Viron kirkon leirikeskuksista. Nuoret majoittuvat pappilan yläkerrassa 3-6 hengen huoneissa. Suihkut ja wc:t sijaitsevat käytävien varrella. Alakerrassa ovat sali ja ruokasali. Joen rannalla on rantasauna ja lauttasauna. Alueella on myös vanha kivikirkko. Piha-alueella sijaitsee paikallisten nuorten pitämä enkelikahvio. Matkat Äänekoskelta Pilistvereen tehdään bussilla ja lautalla. Leirin aikana käydään myös ostoksilla Tallinnan alueen ostoskeskuksissa sekä satama-alueella.

Lapin rippikoulun tukikohtana toimii Muoniossa sijaitseva Tunturikeimiö. Alueella on majoitusrakennus sekä ruokailu- ja opetustiloja. Majoittautuminen tapahtuu majoitusrakennuksessa 3 hengen huoneissa. Suihkut ja wc:t sijaitsevat käytävien varrella. Alueella sijaitsee myös rantasauna, kota sekä piharakennuksessa pelihuone pingispöytineen. Lapin rippikoulussa tehdään erimittaisia retkiä ja vaelluksia tuntureille, sekä käydään matkamuisto-ostoksilla. Matkat Äänekoskelta Muonioon tehdään bussilla.

Rippikoululaiset käyttävät Äänkosken seurakunnan muita tiloja seurakuntajakson kokoontumisten aikana.  

Turvallisuus:

Leirien turvallisuudesta vastaa aina seurakunnan viranhaltija tai työsuhteessa oleva työntekijä, joka nimetään leirin turvallisuusvastaavaksi. Hänen lisäkseen leirillä on aina vähintään yksi aikuinen ohjaaja jokaista alkavaa kymmentä lasta/nuorta kohti. Lasten ja nuorten leireillä on myös isosia, jotka toimivat pienryhmien ohjaajina. Leirillä voi olla myös muita avustajia mm. työssäoppijoita tai harjoittelijoita.

Turvallisuusvastaava vastaa turvallisuudesta yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Kaikki, jotka leirillä työskentelevät ovat velvollisia puuttumaan, jos huomaavat vaaratilanteen. Leirillä on saatavilla alkusammutus- ja ensiapuvälineet. Vähintään yhdellä työntekijällä on EA1-koulutus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Leiriläiselle tapahtuneesta onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi huoltajalle. Kaikki leirillä tapahtuvat onnettomuudet, vahingot ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ylös seurakunnan arkistoihin. Vaaran aiheuttaneet tilanteet ja seikat pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaisesti.

Äänekosken Seurakunnan rippikouluissa niin seurakunta- kuin lähijaksoilla kiinnitetään huomiota fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen. Rippikouluissa ei sallita minkäänlaista fyysistä tai henkistä kiusaamista tai syrjintää. Tärkeässä roolissa kaikille turvallisen rippikoulukokemuksen takaamiseksi ovat myös itse rippikoululaiset, jotka yhteisiin ohjeisiin ja sääntöihin sitoutumalla ovat omalta osaltaan mahdollistamassa jokaiselle hyvän rippikoulukokemuksen.

Turvallisuusohjeet:

Seurakunnan leirit ja retket ovat päihteettömiä ja savuttomia. Päihteiden tai huumeiden käyttö leirillä aiheuttaa leirin välittömän keskeytymisen leiriläisen osalta, ja omakustanteisen kotiinpaluun. Mikäli rippikoululainen tupakoi leirillä, toimitaan seuraavasti: ensimmäisestä kiinnijäämisestä ilmoitus kotiin ja tupakoiden luovutus vetäjille. Toisesta kiinnijäämisestä teemme lastensuojeluilmoituksen ja ilmoitamme kotiin. Kolmannen kiinnijäämisen jälkeen nuori käy loppuleirin kotoa käsin tai muun yhdessä sovitun järjestelyn mukaisesti.

Leirialueelta sekä hiljaisuuden aikana leiriläiselle osoitetusta majoitustilasta luvaton poistuminen on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Seurakunnan tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmia kyseisissä tilanteissa.

Turvallisuussyistä kaikenlainen veteen hyppiminen on kielletty. Myös laiturilla juokseminen ja toisten töniminen on kiellettyä. Soutuveneitä yms. käytetään vain ohjaajien luvalla ja asianmukaisesti pelastusliiveillä varustautuneena. Uiminen, saunominen ja soutelu tapahtuu leirin ohjaajien valvonnan alla.

Tulenteko tapahtuu vain asianmukaisissa paikoissa ja ainoastaan ohjaajien toimesta. Tulenkäytössä huomioidaan metsäpalovaroitukset ja huolehditaan jälkisammutuksesta. Lapin riparilla kansallispuistoissa on tulentekoa rajoitettu.

Muissa kuin omassa leirikeskuksessa noudatamme paikallisia turvallisuusohjeita, joista saamme tiedon välittömästi leiripaikkaan saavuttuamme.

Tietoja vakuutuksesta:

Seurakunnalla on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa seurakunnan pääjärjestänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa. Vakuutuksesta korvataan mm. leirillä/retkellä sattuneet tapaturmat sekä kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Korvauksen piiriin eivät kuulu sairaanhoitokulut eivätkä sääntöjen rikkomisesta seuranneesta tapaturmasta aiheutuneet kulut.