Seurakuntavaalit 2022

Yleistä seurakuntavaaleista

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet (27 jäsentä).

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11. Ennakkoon voi äänestää ti-la 8.–12.11.2022.

Vaaleissa voi äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet, jotka asuvat Suomessa.

Äänioikeus seurakuntavaaleissa on kaikilla viimeistään 20.11.2022 eli vaalipäivänä 16 vuotta täyttävillä (synt. 20.11.2006 tai aiemmin) kirkon jäsenillä,  Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 15.8.2022. (KL 23:12). Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Ehdokasasettelu ja perustamisasiakirjat

Seurakuntavaaleissa ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Sen voi perustaa vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua, eli viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävää, seurakunnan jäsentä.

Valitsijayhdistyksellä on yksi asiamies ja tällä yksi varamies. Asiamiehen ja hänen varamiehensä on oltava vähintään 18-vuotiaita seurakunnan jäseniä ja oikeustoimikelpoisia henkilöitä. Koska asiamiehen ja hänen varamiehensä tulee olla ao. valitsijayhdistyksen jäseniä, tulee heidän lisäkseen valitsijayhdistyksessä olla vähintään 8 muuta perustajajäsentä. Valitsijayhdistyksen asiamies ja tämän varamies eivät saa olla valitsijayhdistyksensä ehdokkaita eivätkä vaalilautakunnan jäseniä. (KVJ 2:15,1 4-kohta) Valitsijayhdistyksen muut perustajajäsenet, kuin asiamies ja tämän varamies, voivat olla myös oman valitsijayhdistyksensä ehdokkaana seurakuntavaaleissa. 

  • Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022.

Vaalikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta olla ehdokkaana seurakunnan kirkkovaltuustoon. Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on seurakuntavaaleissa täytyttävä viimeistään vaalipäivänä eli 20.11.2022. (KL 23:2)

Äänestäminen 

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa koko maan alueella, mutta varsinaisena vaalipäivänä 20.11.2022 äänioikeutettu voi äänestää vain oman seurakuntansa äänestyspaikassa.

Vaaliasiakirjat - Kirkkovaltuuston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-lomake)

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumusLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutusLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava seurakuntatoimistoon Vellamontie 1a viimeistään 15.9.2022 klo 16 jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Luottamushenkilönä

  • haluat kehittää oman seurakuntasi toimintaa 
  • olet valmis sitoutumaan päätöksentekoon esimerkiksi seurakunnan taloudesta, strategiasta ja veroprosentista 
  • tunnet seurakuntasi nykyisen tilanteen, sen toimintaa ja työntekijöitä 
  • haluat tehdä hyvää. 

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Vaalilippu vaaliuurnaan