Piiri- ja kappelineuvostojen tehtävät

 

Piirineuvoston tehtävänä on


1) Hoitaa, seurata ja edistää kirkkopiirinsä alueen hengellistä elämää yhdessä työntekijöiden kanssa sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) Asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia kirkkopiirin toimialaan kuuluvia tehtäviä varten ja tehdä esitykset kirkkopiirin alueelta valittaviksi jäseniksi työalojen vastuuryhmiin;
3) Valvoa ja seurata kirkkopiirin alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
4) Antaa kirkkoneuvostolle ehdotus omissa kirkoissa koottavista
jumalanpalveluskolehdeista
5) Osallistua kirkkopiirin alueella toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden
valinnan valmisteluun;
6) Valvoa ja hoitaa kirkkopiirin kirkkoja ja hautausmaita
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.
7) Valvoa seurakunnan muuta omaisuutta kirkkopiirin alueella
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
8) Kannustaa ja kutsua seurakuntalaisia vapaaehtoiseen vastuunkantoon ja
järjestää heille koulutusta;
9) Toteuttaa muut piirineuvostolle osoitetut tehtävät.

 

Kappelineuvoston tehtävänä on


1) hoitaa, seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää yhdessä työntekijöiden ja seurakuntaan erikseen valittujen työalojen vastuuryhmien kanssa sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
2) asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten ja tehdä esitykset kappeliseurakunnan edustajiksi työalojen vastuuryhmiin;
3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä
tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
4) antaa kirkkoneuvostolle ehdotus omassa kirkossa koottavista
jumalanpalveluskolehdeista
5) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
6) valvoa ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.
7) valvoa seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.
8) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät