Seurakuntavaalien 2018 vaaliaikataulu:

tiistai-lauantai 6.-10.11.2018 Ennakkoäänestys ks. paikat!
sunnuntai 18.11.2018 Varsinaisen vaalipäivän äänestys Äänekosken srk-keskuksessa klo 11-20

Katso ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmästä: tästä
Vaalikone on avattu, katso ehdokkaiden vastaukset:  https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

   

Lista nro  I                                                                    Ehdokasnumero                         Sukunimi Puhuttelunimi          Asuinpaikka                             Arvo tai ammatti

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           2                           Aaltonen          Irene                  Äänekoski                             Eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           3                           Airaksinen        Lotta                   Suolahti                             Kotiäiti

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           4                           Elo                       Irja                      Äänekoski                             Eläkeläinen, sairaanhoitaja

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           5                           Huttunen         Esko                    Suolahti                             Ekonomi, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           6                           Helasterä          Heikki                 Sumiainen                             Metsätalousyrittäjä, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           7                           Huhta                 Marjatta           Konginkangas                             Tekniikan tohtori

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           8                           Jämsén              Olli                       Äänekoski                             DI, projektipäällikkö

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           9                           Kangas               Eija                      Suolahti                             Automaatioinsinööri

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           10                        Kaukometsä    Olli-Pekka         Äänekoski                        Mielenterveyshoitaja, teologian kandidaatti

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           11                        Kokko                Lauri                   Äänekoski                             Mv, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           12                        Koskinen          Ritva                   Suolahti                             Eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           13                        Kuusjärvi          Minna                Äänekoski                             Kirjanpitäjä

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           14                        Lahtinen           Aki                       Äänekoski                             Metsätalousinsinööri, metsäomaisuudenhoitaja

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           15                        Lax                      Marko                Äänekoski                             Vanerityöntekijä

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           16                        Lehmonen       Hannu                Äänekoski                             Eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           17                        Lindell                Leila                    Äänekoski                             Maakuntaneuvos, projektikoordinaattori

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           18                        Linna                  Saara-Leena    Äänekoski                             Luokanopettaja, KM

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           19                        Montonen       Mirja                  Suolahti                             Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           20                        Ojanen              Helena               Suolahti                             Eläkeläinen, liikkeenharjoittaja

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           21                        Pasanen            Kauko                Konginkangas                             Eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           22                        Pasanen            Timo                   Konginkangas                             Opiskelija

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           23                        Penttinen         Henna                Äänekoski                             Myyjä

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           24                        Piilonen             Aino                    Äänekoski                             Farmaseutti

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           25                        Piilonen             Kirsti                   Äänekoski                             Lehtori, ammatillinen opettaja

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           26                        Poikonen          Raimo                Äänekoski                             Työnjohtaja, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           27                        Polsa                  Eero                    Konginkangas                             Eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           28                        Rahkonen        Eetu                    Suolahti                             Opiskelija

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           29                        Rautiainen       Seppo                Äänekoski                             Mv, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           30                        Saarenpää        Ilkka                    Suolahti                             Palo- ja suojelupäällikkö, eläkeläinen

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           31                        Salahub             Sari                      Äänekoski                             Erityisopettaja, teologian maisteri

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           32                        Tani                     Jaana                  Äänekoski                             Rehtori

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           33                        Tuominen        Marke                Sumiainen                             Sosiaaliohjaaja

                             Seurakuntaväen -ehdokaslista                           34                        Wilen                 Lauri                   Suolahti                             Opettaja

 

Lista nro II                                                                                                                                                           

                            Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       35                        Alanurmi           Mirja                 
Suolahti                             Lähihoitaja

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       36                        Hakonen           Eero                    Äänekoski                             Eläkeläinen

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       37                        Hokkanen        Sara                   
Suolahti                             Opiskelija

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       38                        Jauhiainen       Aapo                  Äänekoski                             Opiskelija

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       39                        Kinnunen         Pentti                 Konginkangas                             Kiinteistönhoitaja, eläkeläinen

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       40                        Lakanen            Liisa                     Suolahti                             Eläkeläinen

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       41                        Liimatainen      Tiina                    Konginkangas                             Erityisryhmien liikunnanohjaaja

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       42                        Nyrönen           Riitta                   Äänekoski                             Eläkeläinen

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       43                        Oksanen           Mervi                 Konginkangas                             Toimistovirkailija, lastenhoitaja

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       44                        Parkatti             Tero                    Äänekoski                             Laatu- ja elintarviketurvallisuusasiantuntija

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       45                        Pasanen            Matti                 
Suolahti                             Eläkeläinen

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       46                        Piitulainen        Maija                 
Suolahti                             Kunnallisneuvos, lausuntataiteilija

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       47                        Rautiainen       Sinikka               Äänekoski                             Käytöntarkkailija

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       48                        Sauriala             Sirpa                   Äänekoski                             YTM, diakoni

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       49                        Talso                   Tiina                    Suolahti                             Eläkeläinen, merkonomi

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       50                        Tarvainen         Tarja                   Äänekoski                             Toimistosihteeri

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       51                        Tiihonen           Maire                 Äänekoski                             Eläkeläinen

                             Seurakunta kuuluu kaikille -ehdokaslista       52                        Uusitalo            Erkki                  
Suolahti                             Eläkeläinen, yrittäjä

 

Seurakunnan hallinto                 

Seurakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, kuten valtio ja kuntakin. Kaikilla niillä on verotusoikeus. Eduskunta säätää kirkkolain. Kirkkolaissa on määritelty kirkon ja seurakunnan perustehtävä. Valtiovalta Suomessa luottaa myös muuten evankelisluterilaisiin seurakuntiin ja on sälyttänyt seurakuntien velvollisuudeksi rakentaa ja ylläpitää hautausmaat.

Seurakunta on julkisoikeudellisena yhteisönä velvollinen järjestämään myös asianmukaisen, demokraattisen ja avoimen hallinnon. Tämän hallinnon puitteet on säädetty Kirkkolaissa ja Kirkkojärjestyksessä. Jokainen äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi vaikutta yhteisiin asioihin äänestämällä seurakuntavaaleissa. Vaalit ovat samanlaiset kuin valtiolliset ja kunnalliset vaalit. Muutenkin kunnan ja seurakunnan hallintorakenteet ovat lähes yhteneväiset. Seurakuntavaalit pidetään neljän vuoden välein, viimeksi marraskuussa 2014, ja nyt marraskuussa 2018. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto. Valmistelavana ja toimeenpanevana elimenä toimii kirkkoneuvosto, joka vastaa kaupunginhallitusta. Vaikka hallintomallit ovat samankaltaiset, kunnan ja seurakunnan tehtävät ovat erilaiset.

Kirkon perustehtävän määrittelee Kirkkolaki näin: " Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman kehittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi."

Seurakunnan tehtävän määrittelee Kirkkolaki näin: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Se päättää veroprosentista, talousarviosta, virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, rakentamisesta ja muista suurista ja kauaskantoisista asioista.