HYVÄT OMAISET

Hautajaisten järjestäminen Äänekosken seurakunnassa

Seurakunta ottaa osaa suruunne ja tahtoo olla tukemassa teitä Surun keskellä joudutte huolehtimaan monista käytännön asioista, jotka liittyvät hautajaisten järjestämiseen.

Tämän esitteen toivomme auttavan teitä asioiden muistamisessa.

Siunausvaraus

Siunaamisen, hautauksen ja muistotilaisuuden ajat, tilat, pappi ja kanttori varataan kirkkoherranvirastosta.

Lupa hautaamiseen toimitetaan seurakuntaan tai krematorioon.

Kirkkoon kuuluva vainaja siunataan aina. Kirkkoon kuulumaton siunataan pyydettäessä, jos se ei ole vastoin vainajan tahtoa.

Siunaus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai sairaalassa. Siunaus toimitetaan aina ennen tuhkausta.

Hautapaikka ja hautausmuoto (arkku- tai tuhkahautaus) selvitetään kirkkoherranvirastossa. Uurnan hautaanlaskuaika varataan myös kirkkoherranvirastosta.

Pappien, kanttoreitten ja suntioitten palvelut sekä kirkko- ja kappelitilat ovat kirkon jäsenille maksuttomat.

Sanomakellot

Kirkkoon kuuluvalle vainajalle soitetaan sanomakellot. Kellojen soittoaika varataan kirkkoherranvirastosta.

Sanomakellot soitetaan arkipäivisin kello 10-12.

Toimituskeskustelu

Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii toimituskeskustelun ajankohdan omaisten kanssa. Siinä keskustellaan vainajan elämästä ja sovitaan hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden ohjelma. Virret voi sopia papin kanssa. Kanttorin kanssa on sovittava jos toivotaan jotain erityistä musiikkia.

Muistotilaisuus

Omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden seurakunnan tiloissa. Tila varataan erikseen. Muistotilaisuuden tarjoilun seurakunnan tiloissa voivat järjestää vain pitopalveluyrittäjät. Omaisten tulee kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä seurakunnan emäntään mahdollisimman pian.

Vainajan muistaminen esirukouksessa

Seurakunnan jäsenen muistaminen esirukouksessa tapahtuu hautauksen jälkeen seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, missä vainaja asui ellei omaisten kanssa toisin sovita.

Esirukouksen yhteydessä sytytetään kullekin vainajalle oma kynttilä. Kynttilän sytyttämisen jälkeen on musiikki ja rukous.

Kun vainajan nimi luetaan omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan ja käydä istumaan surumusiikin jälkeen.

Seurakunnan jäsenen nimi ilmoitetaan paikallislehden seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa, mikäli omaiset niin haluavat.

Hautajaisten jälkeen

Omaisia varten seurakunnassa on läheisensä menettäneiden vertaisryhmiä. Nämä sururyhmät kokoontuvat 5-6 kertaa. Uusi sururyhmä käynnistyy keväällä ja syksyllä.

Pyhäinpäivä

Kirkkovuoden aikana poisnukkuneitten seurakunnan jäsenten nimet luetaan pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa, siinä kirkossa minkä hautausmaahan vainaja on haudattu, ellei toisin ole sovittu. Pyhäinpäiväkutsukirje lähetetään lähiomaiselle lokakuun alkupuolella.

Haudan hoito

Hauta luovutetaan 50 vuodeksi. Omaiset vastaavat haudan hoidosta. Seurakunnan kanssa voi tehdä myös haudanhoitosopimuksen.

 

Yhteystiedot ja aukiolot

Vaihde                  014 3489 200

www.aanekoskenseurakunta.fi

aanekosken.seurakunta@evl.fi

etunimi.sukunimi@evl.fi

 

Kirkkoherranvirasto

Vellamontie 1a

44120 Äänekoski

 

puh. 014 3489 200

ma-pe klo 9-12

 

Päivystävä pappi

puh. 050 551 3891