Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston  kokousten päätökset tiedoksi:
09.04.2019-3
19.03.2019-2
12.02.2019-1
-----------------
28.12.2018-10
04.12.2018-9 
13.11.2018-8
06.11.2018-7
09.10.2018-6
22.08.2018-5
29.05.2018-4
02.05.2018-3
04.04.2018/2
08.02.2018/1

-----------------
28.11.2017/8, 31.10.2017/7, 03.10.2017/6, 23.08.2017/ 5, 21.06.2017 /4, 16.05.2017 /3, 11.04.2017 /2, 28.02.2017 /1
13.12.2016 /12, 15.11.2016 /11
--------------------------------------------------
Kirkkoneuvosto vuosille 2019-2020 valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.01.2019:
--------------------------------------------------

Varapuheenjohtaja Liimatainen Tiina (varalle Maija Piitulainen)
Koskinen Ritva (varalle Eija Kangas)
Lahtinen Aki  (varalle Heikki Helasterä)
Lehmonen Hannu  (varalle Seppo Rautiainen)
Montonen Mirja  (varalle Olli Jämsén)
Parkatti Tero (varalle Pentti Kinnunen)
Pasanen Timo (varalle Marjatta Huhta)
Penttinen Henna (varalle Kirsti Piilonen)
Rautiainen Sinikka (varalle Riitta Nyrönen)
Tarvainen Tarja (varalle Mirja Alanurmi)

Puheenjohtaja (viran puolesta) kirkkoherra Elina Tourunen

Kirkkoneuvoston tehtävät

10 §
Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;
2. rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;
3. vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;
4. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä sataatuhatta euroa
5. puun, maa-aineksen ja turpeen myynnistä;
6. kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta;
7. toimituspalkkioista;
8. seurakunnalle tulevista muista maksuista kuin hautapaikkamaksuista;
9. selityksen antamisesta kirkkovaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kirkkoneuvosto katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.
(KL 10:1 vrt. 9:1)

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 01.09.2014 alkaen voimassa. Päivitetään keväällä 2019 vastaamaan uutta organisaatiota.